Bewijs voor de effecten van coaching

Burn-out voorkomen bij artsen

Onlangs is er onderzoek gedaan onder jonge dokters (aio’s en anio’s) en medisch specialisten naar het effect van coaching om burn-out klachten te verminderen en persoonlijke hulpbronnen te versterken. (Solms L, et al. BMJ Open 2021; 11:e041708). Het gehele artikel kun je hierdoor downloaden

Veel medisch specialisten ervaren een hoge werkdruk en een kwart van de aiossen overweegt regelmatig te stoppen vanwege de zware arbeidsomstandigheden, aldus het onderzoek. Daarnaast ervaart een groot aantal artsen burn-out klachten. Dit wordt veroorzaakt door diverse stressoren zoals tijdsdruk, emotioneel geladen gesprekken met patiënten en toegenomen bureaucratie. Het werk is veeleisend en met een gebrek aan ontwikkelde persoonlijke hulpbronnen, ligt een burn-out op de loer. 

Burn-out heeft consequenties voor dokters zelf en voor de kwaliteit van patiëntenzorg

Een burn-out heeft grote consequenties voor het welzijn en de carrière van jonge artsen en medisch specialisten. Vaak zijn ze lang uit de running of verlaten ze zelfs de medische sector. Daarnaast zijn er consequenties voor de veiligheid van de patiënten. Medici met burn-out klachten leveren verminderde kwaliteit zorg aan patiënten waardoor de patiëntveiligheid afneemt. Dat is nogal wat.

Geleverd bewijs dat coaching helpt 

Het onderzoek levert bewijs dat coaching van jonge artsen en medisch specialisten tot significante verbetering leidt van hun welzijn en tot vermindering van burn-out klachten. 

Coaching dringt burn-out symptomen terug en stimuleert levenslange reflectie en zelfmanagement door individuele persoonlijke hulpbronnen te herkennen en te versterken. Bij persoonlijke hulpbronnen kun je denken aan psychologisch kapitaal, zoals optimisme & veerkracht en psychologische flexibiliteit. Het tot je beschikking hebben van persoonlijke hulpbronnen is van groot belang, aangezien zij een buffer kunnen vormen bij een hoge werkbelasting en dus een cruciale rol spelen in de preventie van een burn-out. Daarnaast versterken ze de bevlogenheid voor het werk. 

En het goede nieuws is: persoonlijke hulpbronnen kun je ontwikkelen! 

Het verbaast mij dat coaching nog geen gemeengoed is binnen de medisch sector. Uit een enquete van De Jonge Specialist kwam ook naar voren dat 40% van de 1419 ondervraagde aiossen en aniossen behoefte heeft aan meer persoonlijke begeleiding. 

Ik pleit ervoor dat er tegemoet gekomen wordt aan deze behoefte en dat coaching standaard wordt aangeboden aan jonge artsen tijdens hun opleiding, zodat ze zich weerbaarder maken tegen de hoge eisen die het werk stelt en langdurig hoge kwalitatieve zorg kunnen leven.

Wees een burn-out voor- laat je preventief coachen

Ik wil dokters in opleiding en medisch specialisten van harte uitnodigen om een coach te zoeken. Je hoeft geen problemen te hebben om een coach te nemen, het preventief inzetten van coaching heeft ook zijn waarde bewezen. Dus laat je coachen, werk aan jouw persoonlijke ontwikkeling en vergroot jouw psychologisch kapitaal. 

Oproep aan medisch specialisten en afdelingshoofde: Geef het voorbeeld 

En aan medisch specialisten en afdelingshoofden wil ik een oproep doen: wees een voorbeeld voor jonge artsen. Als jij je als afdelingshoofd laat coachen en dit openlijk deelt met je collega’s, verlaag je de drempel voor anderen om ook aan hun mentale veerkracht te werken. 

Ik word zelf heel blij van dit onderzoek, omdat het bewijst dat coaching werkt bij deze doelgroep. Hopelijk maakt dit artikel (jonge) specialisten enthousiast om zich te laten coachen. 

Voel je je uitgenodigd? Kies je voor coaching? Plan dan meteen een vrijblijvend gesprek met me in. Meestal lukt het om binnen een week elkaar te ontmoeten. Face-to-face, online of tijdens een wandeling.

Groeten Marije

 

PS: ik heb geen medische achtergrond, maar kom uit een medisch gezin, mijn vader was arts en mijn man is arts dus ik heb enig inzicht in de dynamiek van een ziekenhuis. Ik heb in het verleden diverse opdrachten gedaan in Medische Centra en Academische ziekenhuizen en diverse medici gecoacht.

Wil je het hele onderzoek lezen? Kijk dan hier. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/1/e041708.full.pdf

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek zijn 4 academische ziekenhuizen in Nederland betrokken. De jonge artsen en medisch specialisten mochten zelf hun coach kiezen en hun persoonlijke ontwikkeldoelen bepalen. Ze werden gedurende 10 maanden face-to-face gecoacht op hun persoonlijke ontwikkeling en groei door een professionele coach, weg van de werkplek op een coach locatie. Er is aangetoond dat 6 individuele face-to-face coachingsgesprekken burn-out klachten kunnen terugdringen.

Ben je een aio een anno of een medisch specialist en wil je zorgen dat je mentaal fit en weerbaar blijft? Neem dan contact met me op voor een afspraak.