teamontwikkeling
En hulpvragen is een kunst

Een geef-cultuur maakt teams productiever

Goed samenwerken wordt steeds belangrijker 

De wereld verandert in rap tempo. Om succesvol te kunnen zijn als team, wordt het steeds belangrijker om dat samen te doen. Samen nieuwe kennis creëren voor nieuwe uitdagingen en als team je wendbaarheid te vergroten om mee te kunnen bewegen met veranderingen. Hoe we ons als teamleden verhouden tot elkaar, bepaalt in grote mate of we hierin succes zijn of niet. Is er een klimaat van vertrouwen en veiligheid, durven mensen zich uit te spreken en elkaar te wijzen op afspraken en verantwoordelijkheden? Is er een helder gezamenlijk doel om naar toe te werken? Allemaal van groot belang om als team succesvol te zijn.

Adam Grant belicht succes vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit het perspectief van geven en nemen. Hij heeft van duizenden mensen hun productiviteit gemeten en gekeken in hoeverre deze werknemers gevers, nemers of matchers zijn. Nemers proberen zo veel mogelijk te krijgen van anderen, matchers streven naar een zeker evenwicht en gevers zijn mensen die anderen helpen zonder iets terug te verwachten. 

Wat denk jij? Ben jij een gever, een nemer of een matcher? En wie denk je dat het meeste bereikt?

Geven leidt tot succes

De mensen die het meeste bereiken zijn geen geen nemers of matchers, maar gevers. Kort door de bocht genomen leidt geven tot succes. Helaas zijn de meeste mensen matchers en is een klein aantal maar gevers. Hier is dus nog wat te winnen! 

Grant ontdekte nog iets anders. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat gevers óf het meest óf het minst productief zijn. 

Het deel dat het minst productief is, steekt een hoop tijd in het helpen van anderen en het verbeteren van het team, waardoor ze weinig tijd overhouden om hun eigen werk af te krijgen.

Gevers zijn van grote waarde

Maar ondanks dat zijn gevers van hele grote waarde: geven heeft een heel positief effect op teamprestaties en zelfs de prestaties van een organisatie als geheel. Hoe vaker mensen helpen, hun kennis delen en anderen begeleiden, hoe beter organisaties presteren. Hierbij kun je denken aan meetbare aspecten zoals winst, klanttevredenheid en loyaliteit van de werknemers.

𝕃𝕖𝕥 𝕠𝕡: 𝔾𝕖𝕧𝕖𝕣𝕤 𝕫𝕚𝕛𝕟 𝕕𝕖 𝕞𝕖𝕖𝕤𝕥 𝕨𝕒𝕒𝕣𝕕𝕖𝕧𝕠𝕝𝕝𝕖 𝕞𝕖𝕟𝕤𝕖𝕟 𝕚𝕟 𝕛𝕖 𝕠𝕣𝕘𝕒𝕟𝕚𝕤𝕒𝕥𝕚𝕖, 𝕕𝕦𝕤 𝕓𝕖𝕤𝕔𝕙𝕖𝕣𝕞 𝕫𝕖 𝕘𝕠𝕖𝕕, 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕦𝕣𝕟-𝕠𝕦𝕥 𝕝𝕚𝕘𝕥 𝕠𝕡 𝕕𝕖 𝕝𝕠𝕖𝕣.

Haal je eigen team of organisatie eens in gedachten. Wat denk je? Bestaat jouw team voornamelijk uit gevers, matchers of nemers? 

Mocht je een geef-cultuur willen aanwakkeren, dan staan hieronder drie gouden tips.

3 tips om een geef-cultuur:

1: Geef op een eenvoudige manier. Doe kleine dingen die voor een ander van betekenis kunnen zijn. Geef bijvoorbeeld een compliment, deel je kennis, stel een vraag, toon interesse.

2: Moedig het vragen van hulp aan. Veel mensen hebben echter moeite met hulp vragen; ze zijn bang dat ze ondeskundig lijken en ze weten vaak ook niet precies wie ze om hulp kunnen vragen. En daarnaast voelt een groot gedeelte zich bezwaard om te vragen; ze doen de aanname dat ze anderen daarmee tot last zijn. 

3: Leer om te ontvangen. Dit is voor sommigen nog lastiger dan geven. Je laten helpen. Toegeven dat je het soms ook even niet weet of alleen kan. Dit vraagt een mate van je kwetsbaar durven opstellen.

Zet je overtuigingen aan de kant!

Voor veel mensen is hulp vragen erg moeilijk. Onderzoeker Abigail Mansfield heeft een studie gedaan naar belemmeringen die mensen noemen:

 • Men heeft angst om anderen tot last te zijn.
 • Ze voelen zich sterker als ze geen hulp van anderen nodig hebben.
 • Hulp aannemen brengt onafhankelijkheid in gevaar.
 • Ze hebben de overtuiging dat als ze hulp vragen, dat anderen hun onbekwaam of zwak vinden.
 • Ze vinden het moeilijk om te laten zien dat ze iets niet kunnen.
 • Men heeft angst dat andere mensen hun vraag zullen afwijzen.
 • Men vind het lastig om de controle uit handen te geven.
 • Mijn problemen zijn niet belangrijk genoeg om hulp bij te vragen.
 • Men denkt dat als iemand hen helpt, ze iets terug moeten doen.

Herken je een van deze belemmerende overtuigingen? Gebruik dan de 4 vragen van Byron Katie om je gedachtes te onderzoeken.

 1. Is het waar?
 2. Kun je absoluut weten dat het waar is? 
 3. Hoe reageer je als je die gedachte hebt?
 4. Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Meer weten over teamontwikkeling? Plan dan een vrijblijvend gesprek met me in!

Succes!

Marije 

Heb je interesse om door te praten wat ik voor jouw team kan betekenen?