Leren & ontwikkelen

Groeien als professional én als mens

1. Leertrajecten op maat

Professionele én persoonlijke ontwikkeling

Naast het coachen van individuen en het begeleiden van teams, ontwikkel ik ook (meerjarige) leertrajecten voor organisaties. Deze incompany leertrajecten kunnen een onderdeel zijn van een groter verandertraject. Vaak zijn de trajecten gericht op een specifieke doelgroep in de organisatie (management, senior medewerkers, young potentials e.d.). Ik ontwikkel het leertraject op maat in samenwerking met de organisatie en treed op als moderator, trainer en coach.

2. Intervisie

Vergroten van bewustwording

Ook begeleid ik met grote regelmaat intervisiebijeenkomsten voor middel- of topmanagement. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om het bewustzijn op je handelen (en je onderliggende overtuigingen) te vergroten en je gedragsrepertoire te verbreden. Een mooie bijvangst is vaak het vergroten van je interne netwerk binnen de organisatie.

3. Procesbegeleiding

Zorgen voor versnelling

Door diverse teams word ik gevraagd om het proces te begeleiden tijdens teamdagen of vergaderingen. Alle teamleden kunnen zich dan focussen op de inhoud. Ik heb een groot repertoire aan werkvormen die ik kan inzetten om het proces te versnellen en tot betere resultaten te komen.

Mijn aanpak

Diepgaand |  Analytisch  |  Hoofd & Hart  | Scherp | Professioneel | Intuïtief  |  Luchtig | Praktijkgericht  | Ontspannen  |  Waarderend  |  Ervaringsgericht  | Uitnodigend  | Creatief  |  Grensverleggend 

Een voorbeeld van een leertraject

Leertraject coachende vaardigheden - bij een Provincie

Co-creatie als basis

Dit leertraject is een onderdeel van een groter organisatieveranderingstraject binnen een Provincie. We hebben in co-creatie een mooie mix gemaakt van organisatieleren, groepsleren en individueel leren. De leergroep voert tijdens het traject meerdere ‘benen op tafel’ gesprekken met directieleden om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Tijdens de plenaire bijeenkomsten wordt er theorie aangeboden en kunnen deelnemers oefenen met eigen praktijksituaties. Tijdens de intervisiebijenkomsten en de individuele leergesprekken is er ruimte voor persoonlijke verdieping.

Doel leertraject 

Het leertraject richt zich op de ontwikkeling van coachende vaardigheden voor (senior) medewerkers die in hun werk een coachende rol hebben of gaan krijgen. Tijdens dit leertraject werk je aan zowel jouw professionele áls persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt beter zicht op jouw natuurlijke kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten. Je wordt uitgedaagd om te experimenten met nieuw gedrag en belemmeringen hierin te onderzoeken. Het leertraject is luchtig én diepgaand. Er worden theoretische en praktische handvatten aangereikt om collega’s on-the-job nog beter te kunnen begeleiden. In het programma is veel ruimte om intensief te oefenen met vaardigheden en eigen praktijksituaties in te brengen. Tussen de plenaire bijeenkomsten ga je met je eigen geformuleerde leerexperimenten aan de slag en heb je contact met je (interne) leerbegeleider om persoonlijke vragen verder uit te diepen.