Leren & ontwikkelen

Ik begeleid organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten; Groeien als professional én als mens

1. Leertrajecten op maat

Professionele én persoonlijke ontwikkeling

Naast het coachen van individuen en het begeleiden van teams, ontwikkel ik ook (meerjarige) leertrajecten voor organisaties. Deze incompany leertrajecten kunnen een onderdeel zijn van een groter verandertraject. Vaak zijn de trajecten gericht op een specifieke doelgroep in de organisatie (management, senior medewerkers, young potentials e.d.). Ik ontwikkel het leertraject op maat in samenwerking met de organisatie en treed op als moderator, trainer en coach.

2. Intervisie

Vergroten van bewustwording

Ook begeleid ik met grote regelmaat intervisiebijeenkomsten voor middel- of topmanagement. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om het bewustzijn op je handelen (en je onderliggende overtuigingen) te vergroten en je gedragsrepertoire te verbreden. Een mooie bijvangst is vaak het vergroten van je interne netwerk binnen de organisatie.

3. Procesbegeleiding

Zorgen voor versnelling

Door diverse teams word ik gevraagd om het proces te begeleiden tijdens teamdagen of vergaderingen. Alle teamleden kunnen zich dan focussen op de inhoud. Ik heb een groot repertoire aan werkvormen die ik kan inzetten om het proces te versnellen en tot betere resultaten te komen.

Klantervaring Marinel Meijerman, LeasePlan

Inspiratiedag ‘Omgaan met veranderingen’ voor Female leaders

Ik heb Marije meegemaakt als facilitator/coach op een Female Leadershipdag. Het thema was ‘ Omgaan met verandering ‘. Marije gaf fijne inzichten en tools aan onze leiders om de teamdynamieken die ontstaan bij verandering goed te begeleiden. Het belang van soft innovation skills kreeg ruim aandacht, net zoals het gegeven dat ieder mens/teamlid anders omgaat met verandering. Marije doet dit aan de hand van de methode van Insights op een warme, uitnodigende en duidelijke manier. Zij prikkelt hierbij andere manieren van denken en omgaan met verandering. Marije heeft een meer holistische benadering, waarbij zij ook vooral naar de lange termijn kijkt en de veranderingen in de maatschappij. Het was een inspirerende middag met veel plezier en veel nieuwe kennis om mee te nemen en op te reflecteren. Dank je wel Marije.

Marinel Meijerman
Manager AMS | LeasePlan Nederland

Klantervaring Henk Procée, Gemeente Zwolle

Teamontwikkeling | Procesbegeleiding
Marije heeft het management van het sociaal domein gemeente Zwolle geholpen om als team sterker en daarmee slagvaardiger te worden. Begonnen eind 2019 en na twee keer beland in de corona-lockdown. Desondanks heeft Marije ons, dan weer fysiek bij elkaar en dan weer digitaal, verder gebracht. Met veel creativiteit in de voorbereiding en aanpak. Sterk gericht op de dynamiek in de groep, deze rustig beschouwen om vervolgens scherp te reflecteren en mild te adviseren. Werken met Marije is prettig, haar opgewekte en respectvolle stijl geven lucht aan leren.

Henk Procé
Directeur Sociaal Domein | Gemeente Zwolle
Mijn aanpak

Diepgaand –  Analytisch  –  Hoofd & Hart  – Scherp – Professioneel – Intuïtief  –  Luchtig – Praktijkgericht  – Ontspannen  –  Waarderend  –  Ervaringsgericht  – Uitnodigend  – Creatief  –  Grensverleggend 

Een voorbeeld van een leertraject

Leertraject voor senior medewerkers om een organisatieverandering te bewerkstelligen

Co-creatie als basis

Dit leertraject is een onderdeel van een groter organisatieveranderingstraject binnen de Provincie Limburg. We hebben in co-creatie een mooie mix gemaakt van organisatieleren, groepsleren en individueel leren. De leergroep voert tijdens het traject meerdere ‘benen op tafel’ gesprekken met directieleden om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Tijdens de plenaire bijeenkomsten wordt er theorie aangeboden en kunnen deelnemers oefenen met eigen praktijksituaties. Tijdens de intervisiebijenkomsten en de individuele leergesprekken is er ruimte voor persoonlijke verdieping.

 

Doel leertraject 

Het leertraject richt zich op de ontwikkeling van coachende vaardigheden voor (senior) medewerkers die in hun werk een coachende rol hebben of gaan krijgen. Tijdens dit leertraject werk je aan zowel jouw professionele áls persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt beter zicht op jouw natuurlijke kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten. Je wordt uitgedaagd om te experimenten met nieuw gedrag en belemmeringen hierin te onderzoeken. Het leertraject is luchtig én diepgaand. Er worden theoretische en praktische handvatten aangereikt om collega’s on-the-job nog beter te kunnen begeleiden. In het programma is veel ruimte om intensief te oefenen met vaardigheden en eigen praktijksituaties in te brengen. Tussen de plenaire bijeenkomsten ga je met je eigen geformuleerde leerexperimenten aan de slag en heb je contact met je (interne) leerbegeleider om persoonlijke vragen verder uit te diepen.

Lees hier de ervaring van Ruud Verheijen, Provincie Limburg

Marije Manni was de afgelopen 4 jaar de vaste externe trainer/coach die in co-creatie met onze interne coaches het leertraject “coachende vaardigheden voor senior medewerkers” heeft vormgegeven en uitgevoerd. Het traject had als doel om onze senior medewerkers de vaardigheden aan te leren om collegae “on the job” te coachen. En “en passant” de lerende bedrijfscultuur te versterken door patronen te benoemen en bespreekbaar te maken. Gestart met een pilotfase voor 30 deelnemers werd het met uiteindelijk 120 deelnemers een groot succes. Marije werd als trainer/coach door de deelnemers en hun managers bij de evaluaties altijd gewaardeerd met een 8 of hoger. Marije weet met vertrouwen, respect, plezier en scherpte de juiste snaar bij mensen te raken en daarmee een diepgaand lerende effect te bewerkstelligen. Dank voor de bijzonder prettige samenwerking, Marije!

Ruud Verheijen
Senior Coach, adviseur Leren en Ontwikkelen | Provincie Limburg