Opdrachten & Partners

Organisaties met wie ik graag werk

Ellla

Een Leven Lang Leren Academie

Ik ben verbonden aan Ellla als moderator. Vanuit Ellla begeleid ik teams en individuen bij hun ontwikkeling.  Voor meer informatie bekijk de website van Ellla.

 

Sisters Travel

Wie zijn eigen weg volgt, verdwaalt nooit

Ik ben een van de oprichtsters en Travel Coaches bij Sisters Travel. Wij organiseren wandeltochten door de Sahara. Ladies Only. Voor meer informatie bekijk de website van Sisters Travel.

NOBCO
Ik ben als coach aangesloten bij de (NOBCO).

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. De NOBCO certificeert en faciliteert aangesloten coaches, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA-keurmerk mogen voeren.

Coach Finder

Staat voor kwaliteit

Ik voldoe als professioneel coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, het grootste coachingsplatform van Nederland. Bekijk hier mijn persoonlijke Coachfinder-profiel.

Spark

For Growth 

Ik ben verbonden aan Spark als moderator. Vanuit Spark begeleid ik diverse teams bij hun ontwikkeling en verzorg ik intervisiebijeenkomsten bij top management. Voor meer informatie bekijk de website van Spark.

IMC Mensontwikkeling

Intuïtieve coaching

Ik ben opgeleid tot intuïtief coach bij IMC Mensontwikkeling. Ik help anderen om met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk. Bekijk hier mijn profiel.

De ITIP Coach Opleiding

Het ITIP is gecertificeerd vakopleider van coaches. Ik heb de opleiding Instrument voor Hulp – nu genaamd De ITIP coach Opleiding – in 2007 afgerond. Het is nu een 2-jarige post HBO-opleiding, door het CPION geaccrediteerd.

Stroom Zuid

Partners voor organisatiegroei

Ik ben als associate partner verbonden aan Stroom Zuid. Vanuit Stroom Zuid begeleid ik teams en individuen die zich verder willen ontwikkelen. Voor meer informatie bekijk de site van Stroom Zuid.

Sandra Verbeek

Verbeek Training en Coaching

Voor diverse organisaties werken Sandra en ik intensief samen om nog meer waarde toe te voegen bij klanten. Voor meer informatie bekijk de website van Verbeek Training en Coaching.

Manalo

Sticky Chai

De Inzicht Fabriek schenkt Sticky Chai tijdens face-to-face coachingssessies. Voor meer informatie bekijk de website van Manalo.

De Wijze Reiziger

Life Changing Journeys

Ik ben een van de persoonlijke leiderschapscoaches bij De Wijze Reiziger. Voor meer informatie bekijk de website van De Wijze Reiziger.

Recente

Opdrachten

Rabobank

Teamontwikkeling

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – heb ik een team van de Rabobank begeleid om met elkaar te bepalen hoe zij als team én eenieder persoonlijk een bijdrage kunnen leveren om hun gezamenlijke ambities te gaan realiseren in en omgeving die sterk aan verandering onderhevig is.

Vitens

Leiderschapsontwikkeling en Intervisie

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse managers bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast verzorg ik managersdagen met als doel collectieve leiderschapsontwikkeling aan te jagen. Hierbij staan inspiratie, ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en dialoog centraal.

Kadaster

Teamontwikkeling

Via Ellla – een van mijn mijn samenwerkingspartners – verzorg ik een aantal modules bij het Kadaster op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Er is behoefte aan meer gemeenschappelijke taal & leefregels en meer collectieve verantwoordelijkheid om te komen tot optimale samenwerking.

Provincie Gelderland

Invulling geven aan de collectieve opdracht

Bij de Provincie Gelderland heb ik een team mogen begeleiden om een eenduidig en gedeeld beeld te krijgen over de collectieve opdracht waar dit team voor staat en de nieuwe organisatie inrichting die dit vraagt. We hebben helderheid gecreëerd over de specifieke toevoegde waarde van elk onderdeel en afspraken gemaakt over hoe we beter kunnen samenwerken om de collectieve opdracht te laten slagen.

LeasePlan Nederland

Teamontwikkeling

Bij LeasePlan begeleid ik diverse Management Teams om ‘Samen Sterker’ te worden. Het teamtraject heeft als doel jezelf en elkaar beter leren kennen, de ‘onderstroom’ boven tafel te krijgen en te werken aan (persoonlijk) leiderschap. Ik zet hiervoor de methodiek Insights Discovery in. Lees hier hun ervaring.

Gemeente Zwolle

Begeleiding diverse NT's (netwerk teams)

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse Netwerk Teams binnen de Gemeente Zwolle. Ik begeleid ze bij vraagstukken op het gebied van opgavegericht werken en hoe invulling te geven aan veranderingen waarop ze moeten reageren. We creëren samen helderheid over de invulling van rollen, de wijze van sturing en het het samenspel met partners. Ook besteden we aandacht aan een betere samenwerking van de teamleden onderling. 

Tocht door de Sahara

Persoonlijk leiderschap

Een 7-daagse wandeltocht door de Sahara. Alle tijd voor jezelf hebben, loskomen van je dagelijkse bestaan vol prikkels, niks hoeven, tot rust komen en opladen. Kijk voor meer informatie op de website van Sisters Travel.

Provincie Overijssel

Persoonlijke coaching

Ik coach diverse mensen met uiteenlopende vraagstukken die gaan over het vinden van een betere balans (o.a. werk & privé, hoofd & hart, loyaal zijn aan de ander & trouw zijn aan jezelf), het vergroten van de mentale weerbaarheid, het vergroten van zelfvertrouwen, het (her)ontdekken van talenten om met meer passie en energie kunt leven en werken.

Provincie Limburg

Leertraject coachende vaardigheden

De Provincie Limburg heeft als hoofddoel een slagvaardige en flexibele organisatie te creëren om snel en adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Dit vraagt om een cultuurverandering en dus een verandering in de werkwijze en gedrag van medewerkers. 

Middels een leertraject coachende vaardigheden, worden (senior) medewerkers opgeleid om hun medewerkers te begeleiden bij hun ontwikkeling om zo de gewenste cultuur te bereiken. Op dit moment zijn er al ruim 130 mensen opgeleid. Lees hier de klantervaring.

APG

Intervisie en teamontwikkeling

Via Spark Change for Growth – een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse managers bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast begeleid ik diverse managementteams bij de ontwikkeling van hun team.

Kruitbosch

Leiderschapsontwikkeling

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – verzorg ik bij Kruitbosch diverse modules voor leidinggevenden met als doel hen te begeleiden in de ontwikkeling van hun leiderschap. We besteden aandacht aan persoonlijke – en teamontwikkeling en hoe je je als leider verbind met klanten en stakeholders.