Opdrachten & Partners

Organisaties met wie ik graag werk

Ellla

Een Leven Lang Leren Academie

Ik ben verbonden aan Ellla als moderator. Vanuit Ellla begeleid ik teams en individuen bij hun ontwikkeling.  Voor meer informatie bekijk de website van Ellla.

 

NOBCO
Ik ben als coach aangesloten bij de (NOBCO).

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. De NOBCO certificeert en faciliteert aangesloten coaches, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA-keurmerk mogen voeren.

Coach Finder

Staat voor kwaliteit

Ik voldoe als professioneel coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, het grootste coachingsplatform van Nederland. Bekijk hier mijn persoonlijke Coachfinder-profiel.

TMA

Ik ben TMA gecertificeerd. Een prachtig instrument dat 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart brengt en inzicht geeft op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.

Spark

For Growth 

Ik ben verbonden aan Spark als moderator. Vanuit Spark begeleid ik diverse teams bij hun ontwikkeling en verzorg ik intervisiebijeenkomsten bij top management. Voor meer informatie bekijk de website van Spark.

De Wijze Reiziger

Life Changing Journeys

Ik ben een van de persoonlijke leiderschapscoaches bij De Wijze Reiziger. Voor meer informatie bekijk de website van De Wijze Reiziger.

Stroom Zuid

Partners voor organisatiegroei

Ik ben als associate partner verbonden aan Stroom Zuid. Vanuit Stroom Zuid begeleid ik teams en individuen die zich verder willen ontwikkelen. Voor meer informatie bekijk de site van Stroom Zuid.

De ITIP Coach Opleiding

Het ITIP is gecertificeerd vakopleider van coaches. Ik heb de opleiding Instrument voor Hulp – nu genaamd De ITIP coach Opleiding – in 2007 afgerond. Het is nu een 2-jarige post HBO-opleiding, door het CPION geaccrediteerd.

IMC Mensontwikkeling

Intuïtieve coaching

Ik ben opgeleid tot intuïtief coach bij IMC Mensontwikkeling. Ik help anderen om met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk. Bekijk hier mijn profiel.

Recente

Opdrachten

Certe Groep B.V.

Leiderschap- en organisatieontwikkeling

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik de team- en kantoorleiders van Certe Groep B.V bij hun leiderschap- en organisatieontwikkeling. We hebben gewerkt met TMA, intergraal leiderschap en de kernkwaliteiten van Ofman en de 7 eigenschappen van effectieve leiderschap van Covey. De kantoorleiders heb begeleid middels intervisie.

Rabobank

Teamontwikkeling

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – heb ik een team van de Rabobank begeleid in regio Overijssel om met elkaar te bepalen hoe zij als team én eenieder persoonlijk een bijdrage kunnen leveren om hun gezamenlijke ambities te gaan realiseren in en omgeving die sterk aan verandering onderhevig is.

Vitens

Leiderschapsontwikkeling en Intervisie

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse managers bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast verzorg ik managersdagen met als doel collectieve leiderschapsontwikkeling aan te jagen. Hierbij staan inspiratie, ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en dialoog centraal.

Provincie Gelderland

Invulling geven aan de collectieve opdracht

Bij de Provincie Gelderland heb ik een team van ruim 30 mensen mogen begeleiden om een eenduidig en gedeeld beeld te krijgen over de collectieve opdracht (de regionale energie transitie te realiseren), waar dit team voor staat en de nieuwe organisatie- inrichting die dit vraagt. We hebben helderheid gecreëerd over de specifieke toevoegde waarde van elk onderdeel en afspraken gemaakt over hoe ze beter kunnen samenwerken om de regionale energietransitie te laten slagen.

LeasePlan Nederland

Teamontwikkeling

Bij LeasePlan begeleid ik diverse Management Teams om ‘Samen Sterker’ te worden. Het teamtraject heeft als doel jezelf en elkaar beter leren kennen, de ‘onderstroom’ boven tafel te krijgen en te werken aan (persoonlijk) leiderschap. Ik zet hiervoor de methodiek Insights Discovery in. Lees hier hun ervaring.

theFactor.e

Teamontwikkeling

TheFactor.e – human first digital agency te Groningen – wil de ontwikkeling van medewerkers én teams te stimuleren. Middels de methodiek van Insights Discovery werken we aan het vergroten van de persoonlijke en -teameffectiviteit te vergroten. Ik begeleid deze teambijeenkomsten in co-creatie met theFactor.e. Samen creëren, leren en anderen inspireren.

Provincie Overijssel

Teamcoaching

Ik coach diverse teams binnen de provincie Overijssel (o.a Studio Vers Bestuur, Overijssel doet mee!) om moedige gesprekken te voeren en toe te werken naar een betere samenwerking. Ik help de teams om de complexe teamdynamiek te ontrafelen, echt met elkaar contact te maken, zicht uit te spreken over hun binnenwereld en hun mening te geven. 

We bouwen aan het herstellen van vertrouwen en het vergroten van de psychologische veiligheid waardoor mensen authentieker durven te zijn en niet meer op eieren hoeven te lopen.

Insights Discovery zet ik hierbij geregeld in als middel om met elkaar moedige gesprekken aan te gaan. Ik verzorg tevens de individuele terugkoppelgesprekken van de Insights Discovery vragenlijst.

Zorgspectrum Het Zand

Teamontwikkeltraject

Voor de HRM afdeling van Zorgspectrum Het Zand te Zwolle heb ik diverse teamdagen begeleid waarin de teamleden middels het gedachtengoed van Insights Discovery zichzelf en elkaar beter hebben leren kennen. We hebben gewerkt aan het vergroten van de teameffectivieit en het vergroten van mentale veerkracht.

Gemeente Zwolle

Begeleiding diverse NT's (netwerk teams)

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse Netwerk Teams binnen de Gemeente Zwolle (o.a. het fysieke en sociale domein). Ik begeleid ze bij vraagstukken op het gebied van opgavegericht werken en hoe invulling te geven aan veranderingen waarop ze moeten reageren. We creëren samen helderheid over de invulling van rollen, de wijze van sturing en het het samenspel met partners. Ook besteden we aandacht aan een betere samenwerking van de teamleden onderling. 

LeasePlan Nederland

Vergroten van vertrouwen en veiligheid

Voor een leadershipteam van LeasePlan Nederland heb ik een workshop mogen verzorgen met als thema het vergroten van vertrouwen en psychologische veiligheid. Lees hier mijn blog ‘Stap je in of deins je terug’ waarin ik dit thema bespreek.

Het Oversticht

Mentale veerkracht vergroten

Via Ellla– een van mijn samenwerkingspartners – verzorg ik voor het Oversticht workshops om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Hoe lukt het je om in deze tijd goed voor jezelf te zorgen, een goede balans te houden tussen werk en privé en  je verbonden te blijven voelen? We gaan in op triggers die stress geven, hoe je wordt onder druk en hoe je elkaar kunt helpen. We verzamelen ingrediënten die jou helpen om in balans te blijven of  om weer in balans te komen.

Kadaster

Teamontwikkeling

Via Ellla – een van mijn mijn samenwerkingspartners – verzorg ik een aantal modules bij het Kadaster te Apeldoorn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Er is behoefte aan meer gemeenschappelijke taal & leefregels en meer collectieve verantwoordelijkheid om te komen tot optimale samenwerking.

APG Amsterdam

Intervisie en teamontwikkeling

Via Spark for Growth – een van mijn samenwerkingspartners – begeleid ik diverse managers bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast begeleid ik diverse managementteams bij de ontwikkeling van hun team.

Provincie Overijssel

Persoonlijke coaching

Ik coach diverse mensen met uiteenlopende vraagstukken die gaan over het vinden van een betere balans (o.a. werk & privé, hoofd & hart, loyaal zijn aan de ander & trouw zijn aan jezelf), het vergroten van de mentale weerbaarheid, het vergroten van zelfvertrouwen, het (her)ontdekken van talenten om met meer passie en energie te kunnen leven en werken.