Opdrachten & Partners

Organisaties met wie ik graag werk
Recente

Opdrachten

Rabobank

Teamontwikkeling

Ik heb een team van de Rabobank begeleid in regio Overijssel om met elkaar te bepalen hoe zij als team én eenieder persoonlijk een bijdrage kunnen leveren om hun gezamenlijke ambities te gaan realiseren in en omgeving die sterk aan verandering onderhevig is.

Provincie Gelderland

Invulling geven aan de collectieve opdracht

Bij de Provincie Gelderland heb ik een team van ruim 30 mensen mogen begeleiden om een eenduidig en gedeeld beeld te krijgen over de collectieve opdracht (de regionale energie transitie te realiseren), waar dit team voor staat en de nieuwe organisatie- inrichting die dit vraagt. We hebben helderheid gecreëerd over de specifieke toevoegde waarde van elk onderdeel en afspraken gemaakt over hoe ze beter kunnen samenwerken om de regionale energietransitie te laten slagen.

theFactor.e

Teamontwikkeling

TheFactor.e – human first digital agency te Groningen – wil de ontwikkeling van medewerkers én teams te stimuleren. Middels de methodiek van Insights Discovery werken we aan het vergroten van de persoonlijke en -teameffectiviteit te vergroten. Ik begeleid deze teambijeenkomsten in co-creatie met theFactor.e. Samen creëren, leren en anderen inspireren.

Zorgspectrum Het Zand

Teamontwikkeltraject

Voor de HRM afdeling van Zorgspectrum Het Zand te Zwolle heb ik diverse teamdagen begeleid waarin de teamleden middels het gedachtengoed van Insights Discovery zichzelf en elkaar beter hebben leren kennen. We hebben gewerkt aan het vergroten van de teameffectivieit en het vergroten van mentale veerkracht.

Kadaster

Teamontwikkeling

Bij het Kadaster te Apeldoorn verzorg ik een aantal modules op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Er is behoefte aan meer gemeenschappelijke taal & leefregels en meer collectieve verantwoordelijkheid om te komen tot optimale samenwerking.

APG Amsterdam

Intervisie en teamontwikkeling

Bij APG in Amsterdam heb ik diverse managers begeleid bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast begeleid ik diverse managementteams bij de ontwikkeling van hun team.

Provincie Overijssel

Persoonlijke coaching

Ik coach diverse mensen met uiteenlopende vraagstukken die gaan over het vinden van een betere balans (o.a. werk & privé, hoofd & hart, loyaal zijn aan de ander & trouw zijn aan jezelf), het vergroten van de mentale weerbaarheid, het vergroten van zelfvertrouwen, het (her)ontdekken van talenten om met meer passie en energie te kunnen leven en werken.

LeasePlan Nederland

Teamontwikkeling

Bij LeasePlan begeleid ik diverse Management Teams om ‘Samen Sterker’ te worden. Het teamtraject heeft als doel jezelf en elkaar beter leren kennen, de ‘onderstroom’ boven tafel te krijgen en te werken aan (persoonlijk) leiderschap. Ik zet hiervoor de methodiek Insights Discovery in. Lees hier hun ervaring.

UWV Uitkeren

Teamontwikkeling

Ik heb het team Uitkeren van UWV begeleid (zowel WW als AW) met als doel samen tot betere (klant)prestaties te komen. Ik heb ze begeleid om oude (ineffectieve) patronen te doorbreken waardoor de prestaties toenemen. We hebben uitgebreid de onderstroom, impliciete regels en oud gedrag aangepakt dat hun hierin belemmerden. De effectiviteit in hun samenwerken is zichtbaar verbeterd.

Boskalis

Internatioaal Traineeprogramma

Met Courageous Teaming- een van mijn samenwerkingspartners – mag ik bijdragen aan het begeleiden van 50 internationale trainees gedurende een traineeship van 2 jaar. Het doel is om een versnelde ontwikkeling van hun operationele functie te realiseren met als resultaat versnelde toegevoegde waarde voor de organisatie. De trainees helpen we om eigenaar te worden van hun eigen loopbaan en moeilijkheden aan te gaan. Het programma is tevens een on-boardingsprogramma waar ze in korte tijd de gehele organisatie leren kennen.

Provincie Limburg

Teamcoaching

Ik begeleid diverse Clusters en teams binnen de provincie Limburg (o.a  Cluster Concern Control, Cluster Wonen en Leefomgeving, Cluster Natuur & Water, team subsidieverlening). Thema’s die aan de orde komen zijn: Het verbeteren van de samenwerking waardoor de kwaliteit van het werk en de stevigheid van adviezen toeneemt. Het creëren van een energieke sfeer en meer saamhorigheid. Het werken aan verbinding en veiligheid. Samen een droom creëren (o.a. meer gebiedsgericht/integraal werken) en het speelveld beïnvloeden. (Coachend) leiderschap versterken.

Provincie Overijssel

Teamcoaching

Ik coach diverse teams binnen de provincie Overijssel (o.a Studio Vers Bestuur, Overijssel doet mee!, WKIR, WKO, Control & Advies, Flexpool, Juridisch Cluster) om moedige gesprekken te voeren en toe te werken naar een betere samenwerking. Ik help de teams om de complexe teamdynamiek te ontrafelen, echt met elkaar contact te maken, zicht uit te spreken over hun binnenwereld en hun mening te geven. 

We bouwen aan het herstellen van vertrouwen en het vergroten van de psychologische veiligheid waardoor mensen authentieker durven te zijn en niet meer op eieren hoeven te lopen.

Insights Discovery zet ik hierbij geregeld in als middel om met elkaar moedige gesprekken aan te gaan. Ik verzorg tevens de individuele terugkoppelgesprekken van de Insights Discovery vragenlijst.

Heuver Company

Persoonlijk leiderschap

Ik heb Heuver Company mogen ondersteunen om (meer) een lerende organisatie te worden. Een belangrijke sleutel om dit te realiseren is het versterken van (persoonlijk) leiderschap. In het ‘It’s all Round your talent’ programma bouwen we aan vertrouwen en verbondenheid, het vergroten van zelfinzicht, het actief dragen van verantwoordelijkheid, het versterken van een houding van leren, reflecteren, experimenteren, feedback geven en vragen/ontvangen en elkaars talenten zien en optimaal benutten.

Restaurant Poppe

Teamontwikkeling

Ik heb het team van restaurant POPPE begeleid met als doel zichzelf en elkaar beter leren kennen en de samenwerking te verbeteren. We hebben o.a.gebruik gemaakt van de Insights Discovery methodiek en hele eerlijke gesprekken gevoerd.

Gemeente Zwolle

Begeleiding diverse NT's (netwerk teams)

Ik begeleid diverse Netwerk Teams binnen de Gemeente Zwolle (o.a. het fysieke en sociale domein). Ik begeleid ze bij vraagstukken op het gebied van opgavegericht werken en hoe invulling te geven aan veranderingen waarop ze moeten reageren. We creëren samen helderheid over de invulling van rollen, de wijze van sturing en het het samenspel met partners. Ook besteden we aandacht aan een betere samenwerking van de teamleden onderling. 

LeasePlan Nederland

Vergroten van vertrouwen en veiligheid

Voor een leadershipteam van LeasePlan Nederland heb ik een inspiratiesessie mogen verzorgen met als thema het vergroten van vertrouwen en psychologische veiligheid. Lees hier mijn blog Stap je in of deins je terug’ waarin ik dit thema bespreek.

LeasePlan Nederland

Inspiratiebijeenkomst 'Leidinggeven aan verandering'

Voor de top 25 leidinggevende vrouwen binnen LeasePlan heb ik een inspiratiebijeenkomst mogen verzorgen over ‘Leidinggeven aan verandering’. Lees in deze blog ‘Leidinggeven aan verandering’ wat ik de dames heb aangereikt en wat ik ze heb laten ervaren. Een mix van recente wetenschappelijke inzichten en ervaringsgericht leren.

Vitens

Leiderschapsontwikkeling en Intervisie

Bij Vitens heb ik diverse managers begeleid bij hun actuele vraagstukken middels intervisie. Daarnaast verzorg ik managersdagen met als doel collectieve leiderschapsontwikkeling aan te jagen. Hierbij staan inspiratie, ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en dialoog centraal.

Certe Groep B.V.

Leiderschap- en organisatieontwikkeling

Ik heb de de team- en kantoorleiders van Certe Groep B.V bij hun leiderschap- en organisatieontwikkeling begeleid. We hebben gewerkt met TMA, intergraal leiderschap en de kernkwaliteiten van Ofman en de 7 eigenschappen van effectieve leiderschap van Covey. Ook heb ik deze leiders begeleid middels intervisie.

Het Oversticht

Mentale veerkracht vergroten

Voor het Oversticht heb ik diverse workshops mogen verzorgen om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Hoe lukt het je om in deze tijd goed voor jezelf te zorgen, een goede balans te houden tussen werk en privé en  je verbonden te blijven voelen? We gaan in op triggers die stress geven, hoe je wordt onder druk en hoe je elkaar kunt helpen. We verzamelen ingrediënten die jou helpen om in balans te blijven of  om weer in balans te komen.

Courageous Teaming

Teaming & Coaching

Ik werk zeer graag samen met Courageous Teaming. Op dit moment mag ik bijdragen aan een traineeship voor Boskalis.

De Wijze Reiziger

Life Changing Journeys

Ik ben een van de persoonlijke leiderschapscoaches bij De Wijze Reiziger. Voor meer informatie bekijk de website van De Wijze Reiziger.

Insights Discovery

Ik ben Insights Discovery geaccrediteerd

Ik ben geaccrediteerd om Insights Discovery in te zetten. Een prachtig instrument om het inzicht in jezelf en in anderen te vergroten. Hier vind je meer informatie over dit instrument.

NOBCO
Ik ben als coach aangesloten bij de NOBCO

Ik ben aangesloten bij de NOBCO omdat ik waarde hecht aan kwaliteit en mezelf wil blijven ontwikkelen in mijn professie als coach. Mijn aansluitnummer is 33569.

Coach Finder

Ik ben als coach aangesloten bij Coachfinder

Ik voldoe als professioneel coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, het grootste coachingsplatform van Nederland. Bekijk hier mijn persoonlijke Coachfinder-profiel.

TMA

Ik ben TMA gecertificeerd

Ik ben TMA gecertificeerd. TMA brengt 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties in kaart en geeft inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.